...ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ - ΑΥΤΟ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΙΣ ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕ Η ΟΤΙ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ....
...ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ....

ΡΟΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Έλεγχος sites με εμπορική δραστηριότητα για συγκεκαλυμμένη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή .

720_167142_de35906558-a962b83b4a1d15d6.jpg
Mεταξύ αυτών που ελέγχονται στην παρούσα φάση για τους λόγους που θα καταλάβετε , είναι το www.domytama.gr  και το http://ellinikahoaxes.gr....


To  www.domytama.gr εμπορεύεται τη χριστιανική πίστη ( η εκκλησία επίσημα το απορρίπτει ως χριστιανικά ανήθικο ) , δίνοντας τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να παραγγείλει και να δει , να υλοποιείται σε οποιαδήποτε σχεδόν εκκλησία ( από τη λίστα )  από το άναμμα ενός κεριού (αντί αυτού ) , έως μια δέηση υπέρ αγαπημένου του προσώπου .Βεβαίως με το αζημίωτο. 

Το  http://ellinikahoaxes.gr έχει δημιουργήσει ένα  «browser extension» με τον οποίο θα μπορεί ο «συνδρομητής του» να ενημερώνετε, την στιγμή που σερφάρει, για την αξιοπιστία των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε , οι οποίες στις περισσότερες φορές είναι «ιδεολογικά ασυμβίβαστες » με αυτό .

Και οι δύο αυτές μορφές επιχειρηματικότητας , έχουν έμμεσα ή άμεσα σκοπό την μεγιστοποίηση των κερδών τους .

Είναι γνωστόν ότι η φορολόγηση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα  λαμβάνει χώρα τόσο επί του εισοδήματος, που αντλείται από την ηλεκτρονική εμπορεία προϊόντων / υπηρεσιών, όσο και επί των σχετικών συναλλαγών

Ο επιτηδευματίας που ασκεί τη δραστηριότητα αυτή έχει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις που θα είχε εάν διατηρούσε κατάστημα , όπως :

Φορολόγηση εισοδήματος από ηλεκτρονικό εμπόριο , υποχρεώσεις από τον Κώδικα, φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (πρώην ΚΒΣ) και υποχρεώσεις σε απόδοση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ )

Και εδώ είναι το κόλπο .

Για την φορολόγηση επί αυτού του  εισοδήματος κρίσιμο είναι το ερώτημα αν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει κάποια αναγκαία σύνδεση (π.χ. κατοικία, έδρα, οικονομική δραστηριότητα) με την Ελληνική επικράτεια, που το καθιστά υποκείμενο σε φορολογία από το Ελληνικό κράτος.

Είναι προφανές ότι στο ηλεκτρονικό εμπόριο η εκ των πραγμάτων διεθνοποιημένη φύση του καθιστά τη θεμελίωση της σύνδεσης αυτής , εξαιρετικά δυσχερή κάτι το οποίο κάποιοι σπεύδουν να το εκμεταλλευτούν.

Υπόχρεο λοιπόν σε φορολόγηση του εισοδήματός του από το Ελληνικό κράτος είναι κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα (άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 2238/1994 ως τροπ). Η συνήθης διαμονή τεκμαίρεται, αν υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις ημέρες συνολικά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος

Κι άλλο κόλπο.

Στη φορολογική νομοθεσία τα προϊόντα σε ψηφιακή μορφή εξισώνονται με τις ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες. Η φορολογική νομοθεσία δεν περιέχει ακριβή ορισμό των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών. Εντούτοις, στο Παράρτημα VII του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000 ως τροπ) παρατίθεται ένας ενδεικτικός κατάλογος με τις ακόλουθες ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες :

Δημιουργία και φιλοξενία ιστοσελίδων, Εξ αποστάσεως συντήρηση προγραμμάτων και εξοπλισμού, Παροχή λογισμικού και ενημέρωσή του, Παροχή εικόνων, κειμένων, πληροφοριών και διάθεση βάσεων δεδομένων, παροχή μουσικής, ταινιών και παιχνιδιών συμπεριλαμβανομένων και κάθε είδους τυχερών παιγνιδιών, καθώς και πολιτικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, επιστημονικών ή ψυχαγωγικών εκπομπών ή εκδηλώσεων, και Παροχή διδασκαλίας εξ αποστάσεως.

Το κενό και εδώ είναι προφανές, αφού , μόνη η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ παρέχοντος και λήπτη υπηρεσίας δεν αρκεί για να θεωρηθεί η υπηρεσία αυτή ως υπηρεσία που παρέχεται ηλεκτρονικά (άρθρο 14 παρ. 13 Ν. 2859/2000).

Αντικείμενο φορολόγησης  συνεπώς και σε αυτές τις εμπορικές μορφές , είναι το συνολικό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε  τέτοια πηγή που προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (άρθρα 98 και 99 παρ. 1α Ν. 2238/1994). Υπόχρεη σε φορολόγηση από το Ελληνικό κράτος είναι και κάθε αλλοδαπή επιχείρηση, που λειτουργεί με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας, για το καθαρό εισόδημα ή κέρδος το οποίο προκύπτει από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς και το καθαρό κέρδος το οποίο προκύπτει από τη μόνιμη εγκατάσταση της επιχείρησης στην Ελλάδα (άρθρο 99 παρ. 1δ Ν. 2238/1994).

Στο ανωτέρω πλαίσιο μέλη μας , θα ελέγξουν ενδεικτικά κάποια sites , αφού σκοπός δεν είναι να παραπεμφθούν  στην δικαιοσύνη για φοροδιαφυγή αλλά , να αναδειχτεί η ανάγκη για μεγαλύτερη ασφάλεια του ηλεκτρονικού εμπορίου  και να φανεί η ηθική διάσταση κάθε μορφής τέτοιου εμπορίου

Τα εν λόγω αποτελέσματα , σύντομα στην οθόνη σας . 

ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ  ( Τμημ αστ. διαδικτύου )