...ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ - ΑΥΤΟ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΙΣ ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕ Η ΟΤΙ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ....

ΡΟΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

ΑΝΩΜΑΛΙΑ!!!

Να χαιρόμαστε τη Νέα Τάξη, που τόσα καλά πράγματα μας φέρνει. Να χαιρόμαστε τους υποστηρικτές των Gay Paradeς που μας  παρουσιάζουν την κατάντια του ανθρωπίνου είδους. Αντιλαμβάνεστε που μας οδηγούν;......


Ας κρατήσουμε τις Διευθύνσεις των Δικαστηρίων μήπως μας φανούν χρήσιμες…. Τα δικά μας δικαστήρια βρίσκονται σε δικαστική αγρανάπαυση.

Justice News

Department of Justice

Office of Public Affairs

FOR IMMEDIATE RELEASE

Tuesday, June 12, 2018

More Than 2,300 Suspected Online Child Sex Offenders Arrested During Operation “Broken Heart”

The Department of Justice today announced the arrest of more than 2,300 suspected online child sex offenders during a three-month, nationwide, operation conducted by Internet Crimes Against Children (ICAC) task forces. The task forces identified 195 offenders who either produced child pornography or committed child sexual abuse, and 383 children who suffered recent, ongoing, or historical sexual abuse or production of child pornography.

The 61 ICAC task forces, located in all 50 states and comprised of more than 4,500 federal, state, local and tribal law enforcement agencies, led the coordinated operation known as “Broken Heart” during the months of March, April, and May 2018.  During the course of the operation, the task forces investigated more than 25,200 complaints of technology-facilitated crimes against children and delivered more than 3,700 presentations on Internet safety to over 390,000 youth and adults.   

"No child should ever have to endure sexual abuse," Attorney General Jeff Sessions said. "And yet, in recent years, certain forms of modern technology have facilitated the spread of child pornography and created greater incentives for its production. We at the Department of Justice are determined to strike back against these repugnant crimes. It is shocking and very sad that in this one operation, we have arrested more than 2,300 alleged child predators and investigated some 25,200 sexual abuse complaints. Any would-be criminal should be warned: this Department will remain relentless in hunting down those who victimize our children."

The operation targeted suspects who: (1) produce, distribute, receive and possess child pornography; (2) engage in online enticement of children for sexual purposes; (3) engage in the sex trafficking of children; and (4) travel across state lines or to foreign countries and sexually abuse children.

The ICAC Program is funded through the Department’s Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP).  In 1998, OJJDP launched the ICAC Task Force Program to help federal, state, and local law enforcement agencies enhance their investigative responses to offenders who use the Internet, online communication systems or computer technology to exploit children. To date, ICAC Task Forces have reviewed more than 775,000 complaints of child exploitation, which resulted in the arrest of more than 83,000 individuals. In addition, since the ICAC program's inception, more than 629,400 law enforcement officers, prosecutors and other professionals have been trained on techniques to investigate and prosecute ICAC-related cases.

For more information, visit the ICAC Task Force (link is external) webpage at: https://www.icactaskforce.org/ (link is external). For state-level Operation Broken Heart results, please contact the appropriate state ICAC task force commander. Contact information for task force commanders (link is external) are available online at: https://www.icactaskforce.org/Pages/ContactsTaskForce.aspx (link is external).

Component(s): 

Office of Justice Programs (OJP)

Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP)

Office of the Attorney General

Press Release Number: 

18-765

Updated June 12, 2018

''ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ''
Περισσότεροι από 2.300 ύποπτοι σεξουαλικοί παραβάτες σεξουαλικής εκμετάλλευσης που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης "Broken Heart"

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη περισσότερων από 2.300 ύποπτων σεξουαλικών παραπτωμάτων σε απευθείας σύνδεση παιδιών κατά τη διάρκεια μιας τριήμερης, πανελλαδικής, επιχείρησης που διεξάγεται από ομάδες εργασίας για τα εγκλήματα κατά του Διαδικτύου (ICAC). Οι ομάδες εργασίας εντόπισαν 195 παραβάτες οι οποίοι είτε παρήγαγαν παιδική πορνογραφία είτε διαπράττουν σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και 383 παιδιά που υπέστησαν πρόσφατη, συνεχή ή ιστορική σεξουαλική κακοποίηση ή παραγωγή παιδικής πορνογραφίας.

Οι 61 ειδικές ομάδες ICAC, που βρίσκονται σε όλες τις 50 πολιτείες και αποτελούνται από περισσότερα από 4.500 ομοσπονδιακά, κρατικά, τοπικά και φυλετικά όργανα επιβολής του νόμου, οδήγησαν τη συντονισμένη επιχείρηση γνωστή ως "Broken Heart" κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2018. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι ομάδες εργασίας διερεύνησαν περισσότερες από 25.200 καταγγελίες για εγκλήματα κατά των παιδιών που διευκόλυνε την τεχνολογία και παρέδωσαν πάνω από 3.700 παρουσιάσεις για την ασφάλεια του Διαδικτύου σε πάνω από 390.000 νέους και ενήλικες.

"Κανένα παιδί δεν θα πρέπει ποτέ να υπομείνει σε σεξουαλική κακοποίηση", δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας Jeff Sessions. "Και όμως, τα τελευταία χρόνια, ορισμένες μορφές σύγχρονης τεχνολογίας διευκόλυναν τη διάδοση της παιδικής πορνογραφίας και δημιούργησαν περισσότερα κίνητρα για την παραγωγή της." Εμείς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης είμαστε αποφασισμένοι να αντισταθούμε σε αυτά τα απρόσεκτα εγκλήματα. ότι σε μια τέτοια επιχείρηση συνελήσαμε περισσότερους από 2.300 υποτιθέμενους θηρευτές παιδιών και ερευνήσαμε περίπου 25.200 καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και θα πρέπει να προειδοποιήσουμε κάθε εγκληματία: αυτό το Τμήμα θα παραμείνει αμείλικτο στο να κυνηγάμε εκείνους που θυσιάζουν τα παιδιά μας ».

Η επιχείρηση στοχεύει υπόπτους οι οποίοι: (1) παράγουν, διανέμουν, λαμβάνουν και κατέχουν παιδική πορνογραφία. (2) να ασκούν online δελεασμό παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς · (3) να συμμετέχουν στη σωματεμπορία παιδιών · και (4) ταξιδεύουν σε κρατικές γραμμές ή σε ξένες χώρες και σεξουαλικά κακοποιούν παιδιά.

Το Πρόγραμμα ICAC χρηματοδοτείται μέσω της Υπηρεσίας Δικαιοσύνης και Πρόληψης Δικαιωμάτων των Νέων (OJJDP) του Τμήματος. Το 1998, το OJJDP δρομολόγησε το πρόγραμμα Task Force της ICAC για να βοηθήσει τις ομοσπονδιακές, κρατικές και τοπικές αρχές επιβολής του νόμου να ενισχύσουν τις έρευνες τους σε παραβάτες που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνιών ή τεχνολογία ηλεκτρονικών υπολογιστών για την εκμετάλλευση των παιδιών. Μέχρι σήμερα, οι Task Force της ICAC έχουν αναθεωρήσει περισσότερες από 775.000 καταγγελίες παιδικής εκμετάλλευσης, οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψη περισσότερων από 83.000 ατόμων. Επιπλέον, από την έναρξη του προγράμματος ICAC, περισσότεροι από 629.400 αξιωματικοί επιβολής του νόμου, εισαγγελείς και άλλοι επαγγελματίες έχουν εκπαιδευτεί σε τεχνικές διερεύνησης και δίωξης των υποθέσεων που σχετίζονται με το ICAC.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ICAC Task Force (σύνδεση είναι εξωτερική) στη διεύθυνση: https://www.icactaskforce.org/ (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός). Για αποτελέσματα Λειτουργίας Σπασμένης Καρδιάς σε επίπεδο Κράτους, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο κυβερνήτη της Task Force ICAC. Στοιχεία επικοινωνίας για τους διοικητές της ομάδας εργασίας (σύνδεσμος είναι εξωτερικός) είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: https://www.icactaskforce.org/Pages/ContactsTaskForce.aspx (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός).

Συστατικά):

Προγράμματα Γραφείου Δικαιοσύνης (OJP)

Γραφείο Δικαιοσύνης και Πρόληψης Δικαιωμάτων των Νέων (OJJDP)

Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα

Αριθμός Δελτίου Τύπου:

18-765

Ενημερώθηκε στις 12 Ιουνίου 2018