...ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ - ΑΥΤΟ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΙΣ ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕ Η ΟΤΙ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ....
...ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ....

ΡΟΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Κυριακή, 1 Απριλίου 2018

1η Απριλίου 1955!!!

Αποτέλεσμα εικόνας για εοκα κυπρου
'' ΗΡΩΕΣ ''
Προς τον
«Αξιότιμον Ελληνικόν Κυπριακόν λαόν. Οδόν Ελευθερίας ή Θανάτου.
Χωριά καί πόλεις. Κύπρον».
« ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ε.Ο.Κ.Α.....

Μέ τήν βοήθειαν του Θεού, μέ πίστιν είς τόν τίμιον αγώνα μας, μέ τήν συμπαράστασιν ολοκλήρου του ‘Ελληνισμού καί μέ τήν βοήθειαν των Κυπρίων. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΝΑΞΙΝ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΖΥΓΟΥ.
Μέ τό σύνθημα εκείνο, τό οποίον μάς κατέλειπαν οι πρόγονοί μας ως ιεράν παρακαταθήκην «Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ».
Άδελφοί Κύπριοι,
Άπό τα βάθη των αιώνων μάς ατενίζουν όλοι εκείνοι, οι οποίοι ελάμπρυναν τήν ‘Ελληνικήν ιστορίαν διά νά διατηρήσουν τήν ελευθερίαν των, οι Μαραθωνομάχοι, οι Σαλαμινομάχοι, οι τριακόσιοι του Λεωνίδα καί οι νεώτεροι του Άλβανικού έπους. Μάς ατενίζουν οι αγωνισταί του 21, οι οποίοι μάς εδίδαξαν, ότι η απελευθέρωσις από τόν ζυγόν δυνάστου αποκτάται πάντοτε μέ τό ΑΙΜΑ. Μάς ατενίζει ακόμη σύμπας ο ‘Ελληνισμός, ο οποίος μάς παρακολουθεί με αγωνίαν, αλλά καί εθνικήν υπερηφάνειαν.
Άς απαντήσωμεν μέ έργα ότι θά γίνωμεν « πολλώ κάρρονες » τούτων.
Είναι καιρός νά δείξωμεν είς τόν κόσμον , ότι εάν η διεθνής διπλωματία είναι ΆΔΙΚΟΣ καί έν πολλοίς ΆΝΑΝΔΡΟΣ, η Κυπριακή ψυχή είναι γενναία. Έάν οί δυνάσται μας δέν θέλουν νά αποδώσουν τήν λευτεριά μας, μπορούμεν νά τήν διεκδικήσωμεν μέ τά ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΑΣ.
Άς δείξομεν είς τόν κόσμον ακόμη μιά φορά ότι καί του σημερινού ‘Ελληνος «ο τράχηλος ζυγόν δέν υπομένει».
‘Ο αγών θά είναι σκληρός, ο δυνάστης διαθέτει τά μέσα καί τον αριθμόν.
Ημείς διαθέτομεν την ΨΥΧΗΝ. Έχομεν καί τό ΔΙΚΑΙΟΝ μέ τό μέρος μας. Γι’ αυτό θα ΝΙΚΗΣΩΜΕΝ.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑΙ.
Άτενίσατε τό έργον σας. Είναι αίσχος εν εικοστώ αιώνα οί λαοί νά χύνουν τό αίμα των γιά νά αποκτήσουν τήν λευτεριά των, τό θείον αυτό δώρον γιά τό οποίον κι εμείς επολεμήσαμεν παρά τό πλευρόν τών λαών σας καί γιά τό οποίον εσείς τουλάχιστον διατείνεσθε ότι επολεμήσατε εναντίον του ναζισμού και του φασισμού.
                                        ΕΛΛΗΝΕΣ. Όπου καί αν ευρίσκεσθε, ακούσατε τήν φωνήν μας.
                                        ΕΜΠΡΟΣ! ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΣ….
                                                                                      Ε.Ο.Κ.Α
                                                                            Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ