...ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ - ΑΥΤΟ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΙΣ ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕ Η ΟΤΙ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ....
...ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ....

ΡΟΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΟΦΕΩΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ…

Καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἐξουσία ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς·
καὶ ἐρρέθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀδικήσωσι τὸν χόρτον τῆς γῆς οὐδὲ πᾶν χλωρὸν οὐδὲ πᾶν δένδρον, εἰ μὴ τοὺς ἀνθρώπους οἵτινες οὐκ ἔχουσι τὴν σφραγῖδα τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.....

*******

…Οἱ Ἂρχοντες τοῦ στρατοῦ τῶν Χριστιανῶν ἔριν βαλοῦσιν ἀνἀ μέσον αὐτῶν, τίς ἄν ἄρξη τῆς Πόλεως· ἐπί τήν ἔριν δέ ταύτην ξίφους ἕλξουσι καί κατακόπτεσθαι ἐθελήσουσιν ἐν ἀλλήλοις οἱ Χριστιανοί, ἐπί τοσοῦτον δέ γενήσεται συγκοπή τῶν ἀνθρώπων, ώστε πάντα κοιλώματα καί πᾶσα ή γῆ τῆς Πόλεως αἵματος πληρωθήσεται, ώστε καί μόσχος τριετής ἐν τῷ αἵματι πνιγήσεται, καί δραμεῖται ἐν τῷ πελάγει τό αἷμα, ὡσεί στάδια δέκα ὀκτώ καί αὕτη ή συγκοπή θέλει γίνει μεγά­λη σφόδρα μετά τήν συμφοράν ταύτην, ἐν ή πάντες οἱ ἁμαρτωλοί κατακοπήσονται, καί οὐδείς ἐξ αὐτῶν σωθήσεται…
SOCRATESNIOS