...ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ - ΑΥΤΟ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΙΣ ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕ Η ΟΤΙ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ....
...ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ....

ΡΟΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

Οι ΕΛΛΗΝΕΣ διαβατάρικα πουλιά στον χωροχρόνο της αιωνιότητας και της καθημερινότητας.

Φώτο από http://www.romfea.gr/ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΙΧΕΡΟΥΣΑ
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Πριν από λίγο από ΑΓΙΟΠΟΥΛΙΑ που ζουν μαζί με τα αγριοπούλια στις σχισμές και τις οπές του ΑΘΩΝΑ μας μεταφέρθηκαν από φίλους προσκυνητές του ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ τα παρακάτω:....

Αν σας ωφελήσουν κρατήστε τα  
- Το κουμάντο τώρα και πάντοτε το κάνει η ΠΑΝΑΓΙΑ.
- Άλλο εγρήγορση και άλλο ψύχωση.
- Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ της αμαρτίας έγινε
ξεκινάει η θεραπευτική της παιδαγωγικής.
- Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΕΞΑΓΙΑΣΜΟΣ ΑΓΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΦΕΡΝΕΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΞΟΔΟ.
- το μυστήριο της ανομίας απαιτεί την δική του 
αξιολόγηση
και μεταρρυθμίσεις στην ηθική μας.
όμως 
- Μοναδική η  προσέγγιση του μυστηρίου της ΖΩΗΣ μέσω της ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ μας.
- Προσοχή στις μέρες μας κυκλοφορούν δαίμονες πολλοί σε όλες τις στράτες… και κραδαίνουν νοητά και πραγματικά  μαχαίρια .
- ανάψτε τα κανδήλια και τις ψυχές σας με προσευχή,    θυμιάστε τις Εικόνες και τα παιδιά σας με ζωντανό παράδειγμα και πολλά νομοσχέδια θα μείνουν απλώς στην ιστορία.
- μην στενοχωρείστε η ΠΑΝΑΓΙΑ θα οικονομήσει τις Εθνικές μας υποθέσεις κατά  τον καλύτερο τρόπο.
- ΥΠΟΜΟΝΗ και γλυκιά προσμονή  ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΘΟΥΜΕ κακό.
- Όταν θα ανάβουν φωτιές παντού, οι δικές μας θα σβήνουν.
- Με όλα όσα θα γίνουν παγκοσμίως θα γίνουμε οι ΕΛΛΗΝΕΣ ζωντανοί ΘΕΟΛΟΓΟΙ.
- Οι ΕΛΛΗΝΕΣ διαβατάρικα πουλιά στον χωροχρόνο της αιωνιότητας και της καθημερινότητας.

Το κεντρικό μήνυμα των Αγιορειτών ασκητών  Πατέρων είναι : 
ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ – ΠΙΣΤΗ - ΕΝΟΤΗΤΑ
Και σε λίγο ο Ουρανός θα αποκαλύψει τις αλήθειες για όλους και για όλα.
Μετά ταύτα ενθυμήθηκα τους λόγους του ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ που στην προσκυνηματική περασιά του από το ΠΕΡΙΒΟΛΙ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ συνάντησε στην εποχή του σε αυτά τα κακοτράχαλα μονοπάτια τέτοια ΑΓΙΟΠΟΥΛΙΑ πνευματικής βιωτής.
Έλεγε μετά παρρησίας ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ο Επίσκοπος Πενταπόλεως ο Θαυματουργός:

« Ναὶ ὁ Ἕλλην ἐγεννήθη κατὰ θείαν πρόνοιαν διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητος· τοῦτο τὸ ἔργον ἐκληρώθη αὐτῷ· αὕτη ἦν ἡ ἀποστολὴ αὐτοῦ· αὕτη ἡ κλῆσις αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔθνεσιν· μαρτύριον ἡ ἐθνικὴ αὐτοῦ ἱστορία· μαρτύριον ἡ φιλοσοφία αὐτοῦ· μαρτύριον ἡ κλίσις αὐτοῦ· μαρτύριον αἱ εὐγενεῖς αὐτοῦ διαθέσεις· μαρτύριον ἡ παγκόσμιος ἱστορία· μαρτύριον ἡ μακροβιότης αὐτοῦ, ἐξ ἣς δυνάμεθα ἀδιστάκτως νὰ συμπεράνωμεν καὶ τὴν αἰωνιότητα αὐτοῦ, διὰ τὸ αἰώνιον ἔργον τοῦ Χριστιανισμοῦ μεθ᾿ οὗ συνεδέθη ὁ Ἑλληνισμός·
διότι ἐνῷ ὅλα τὰ ἔθνη τὰ ἐμφανισθέντα ἐπὶ τῆς παγκοσμίου σκηνῆς ἦλθον καὶ παρῆλθον, μόνον τὸ Ἑλληνικὸν ἔμεινε ὡς πρόσωπον δρῶν ἐπὶ τῆς παγκοσμίου σκηνῆς καθ᾿ ὅλους τοὺς αἰῶνας·
καὶ τοῦτο, διότι ἡ ἀνθρωπότης δεῖται αἰωνίων διδασκάλων·»

Τὸ ἔργον τοῦτο ἀληθῶς ἀνετέθη τῇ Ἑλληνικῇ φυλῇ· τοῦτο μαρτυρεῖται ὑπὸ τῆς ἱστορίας· ἓν μόνον βλέμμα ῥιπτόμενον εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ χριστιανισμοῦ ἐπαρκεῖ ὅπως πιστώση τὴν ἀλήθειαν ταύτην.
Ἐν τῇ ἱστορίᾳ τοῦ χριστιανισμοῦ ἀπὸ τῆς πρώτης σελίδος αὐτῆς ἀναφαίνεται ἡ τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς ἐν τῷ χριστιανισμῷ δρᾶσις, καὶ ἡ κλῆσις αὐτῆς, ἵνα ἀναλάβῃ τὸ μέγα της ἀποστολῆς τοῦ χριστιανισμοῦ ἔργον.
Οἱ θεῖοι τοῦ Σωτῆρος λόγοι «νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου», ὅτε ἀνηγγέλθη αὐτῷ, ὅτι Ἕλληνες ἤθελον ἰδεῖν αὐτόν, ἐνεῖχον βαθεῖαν ἔννοιαν· ἡ ῥῆσις ἦν προφητεία, πρόῤῥησις τῶν μελλόντων· οἱ ἐκεῖ ἐμφανισθέντες Ἕλληνες ἦσαν οἱ ἀντιπρόσωποι ὅλου τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους· ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτῶν διεῖδεν ὁ θεάνθρωπος Ἰησοῦς τὸ ἔθνος ἐκεῖνο, εἰς ὃ ἔμελλε νὰ παραδώσῃ τὴν ἱερὰν παρακαταθήκην, ἵνα διαφυλαχθῇ τῇ ἀνθρωπότητι.» ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ- ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ
Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς: Ὅσο σὲ ἕνα λαὸ ἡ ψυχὴ εἶναι ζωντανὴ καὶ δυνατή, τίποτε δὲν χάνεται.

Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ να μας ελεεί το επόμενο διάστημα.
Με Πίστη και Ελπίδα
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας