...ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ - ΑΥΤΟ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΙΣ ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕ Η ΟΤΙ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ....

'' ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ''

''..........................ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΤΕΛΟΣ..........................''

ΡΟΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ και ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ στο ΦΩΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΘΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΩΝ (ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ 1965) – ΜΕΤΑ ΑΠΟ 52 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ Η ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!!!


Ἀπὸ τὸ βιβλίο «ΑΠΟΛΟΓΙΑ τοῦ Ἱεροκήρυκος ἀρχιμ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Ἔκδοσις Συνδέσμου Φοιτητῶν «ΑΣΠΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ», Ἀθῆνα 1965

XΡΟΝΙΑ ΠΑΛΕΥΟΥΝ ΟΙ ΑΘΕΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ!

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΑΘΕΟΥΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΟΥΝ, ΝΑ ΑΛΛΟΙΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

A´ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ 15.11.1964

Ἑλληνες, βαίνομε πρὸς ἄθρησκη παδεία Ὀρθόδοξε Ἑλληνικέ λαέ, ξύπνα. Γίνου ὑπερασπιστής, τῶν τιμιωτέρων πραγμάτων ποὺ ἔχεις. Χωρὶς θρησκεία ἡ Ἑλλὰς θὰ ὀδηγηθῇ εἰς τὴν ἄβυσσο τῆς καταστροφῆς…»

(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν πρόσκληση για τὸ συλλαλητήριο στη μεγάλη αἴθουσα τοῦ ΑΚΡΟΠΟΛ, στὶς 15.11.1964).

Ὁ θεολόγος Ἀθανάσιος Φραγκόπουλος, ἐκπρόσωπος τῆς Ἀδελφότητος «Ο ΣΩΤΗΡ» εἶπε· * .«..Διώκονται οἱ θεολόγοι, διότι διώκεται ἡ Θρησκεία… Γιὰ τὸ θέμα τῆς ἐκπαιδ. μεταρρυθμίσεως, ποὺ ἀφορᾶ αὐτὴν τὴν ὑπόστασι τοῦ Ἔθνους, θὰ ἔπρεπε νὰ γίνῃ μιὰ ἔκτατη σύγκλησι τῆς Ἱεραρχίας, γιὰ νὰ ἀφορισθῇ τὸ ἀντίχριστο Νομοσχέδιο…»

Ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης, εἶπε· * «……Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, τὸ ὁποῖο θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι τὸ ἁγιότερο ὑπουργεῖο τῆς Ἑλλάδος , ἔγινε δυστυχῶς τὸ ἁμαρτωλότερο…. Τὸ συλλαλητήριο αὐτό, τὸ ὁποῖο γίνεται δυστυχῶς σήμερα εἶναι τὸ Α΄, πρέπει δὲ νὰ φθάσωμε εἰς τὸ Ω, διότι ἡμεῖς ἀνήκωμε εἰς Ἐκεῖνον, ὁ Ὁποῖος εἶναι τὸ Α καὶ τὸ Ω…. Συμφωνῶ ἀπολύτως ὅτι πρέπει νὰ γίνῃ ἔκτακτος σύγκλησι τῆς Ἱεραρχίας, διὰ νὰ ἀφορισθῇ πανελληνίως ὁ Παπανοῦτσος καὶ οἱ ὅμοιοί του…»

Ὁ φοιτητής θεολογίας Γεν, Γραμματεὺς τοῦ φοιτητικοῦ Θεολογικοῦ Συνδέσμου, Παναγιώτης Χριστιανάκης, εἶπε· * «…Ἐν ἀνάγκη καὶ τὸ αἶμα μας θὰ χύσουμε γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ ἀγῶνος…»

Ὁ βουλευτὴς καὶ πρώην ὑπουργὸς Παιδείας Βογιατζῆς εἶπε· * «…Πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι ἡ ἀνθρωπότης δὲν θὰ εὔρῃ τὸν ὀρθὸ δρόμο, ἐὰν δὲν στραφῇ πρὸς τὸν γλυκὺν Ναζωραῖο… Μόνον ἡ συμφωνως πρὸς τὰ διδάγματα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀγωγὴ ειναι δυνατὸν νὰ ἐξυψώσῃ τὸν ἄνθρωπον γιὰ νὰ εὔρῃ τὸν προορισμό του ἐπὶ τῆς γῆς…»

Ο Δημήτριος Βρανόπουλος, βουλευτὴς καὶ πρώην Ὑπουργός, εἶπε· * «…Ἄνθρωποι τῶν ὁποίων τὸ παρελθὸν εἶναι σκοτεινὸ δὲν ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ νομοθετοῦν, καὶ μάλιστα νὰ ἐμποδίζουν μαθήματα, ὅπως εἶναι τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν…»

Ὁ βουλευτὴς τῆς Ἐνώσεως Κέντρου Εὐάγγελος Τομαρᾶς εἶπε· * «…Σήμερα ἡ Πολιτεία διαπνέεται ἀπὸ πνεῦμα ἀντιχριστιανικό… Ἂν ὁ κ. Γ. Παπανδρέου ἀρνηθῇ νὰ ἱκανοποιήσῃ τὰ αἰτήματα τῆς συγκεντρώσεως, θὰ φύγω ἀπὸ τὸ κόμμα…»

Ὁ βουλευτὴς Προοδευτικῶν Εὐάγγελος Ἀνερούσης εἶπε· «…Ἡ πίστις τοῦ Χριστοῦ ἡ ἁγία , τὰ ἱδεώδη τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ μας πολιτισμοῦ πλήττονται δολοφονικὰ μὲ τὸ μαχαίρι ἀνάνδρων δολοφόνων… Τὸ Ἔθνος μας κινδυνεύει….» __

Εἰς πέντε χιλιάδες (5.000) ὑπολογίζεται ὁ λαός, ὁ ὁποῖος προσῆλθε γιὰ νὰ διαδηλώσῃ μὲ ζωηρότητα τὸ αἴτημά του γιὰ μια Ἑλλάδα Χριστιανικὴ καὶ Ὀρθόδοξη.

Τὴν ἔναρξι ἐκήρυξε ὁ πρόεδρος τῶν Νέων Θεολόγων κ. Σεραφείμ Παπακωνσταντίνου, ὁ ὁποῖος μεταξύ τῶν ἄλλων εἶπε, ὅτι σκοπὸς τῆς συγκεντρώσεως εἶναι νὰ ὑπερασπίσωμε τὸν Χριστὸ διωκόμενο ὑπούλως κα`συστηματικῶς ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας.

Στη συνέχεια πῆρε τὸν λόγο ὁ θεολόγος κ. Κωνσταντῖνος Βαϊόπουλος καὶ ἀνέπτυξε τὰ ἐξῆς σημεῖα· α) Ἡ Χριστιανικὴ Θρησκεία προσέφερε τὰ μέγιστα εἰς τοὺς ἀγῶνες τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. β) Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση ὅμως τοῦ Γένους παρηγκωνίσθη εἰς τὴν ἑλληνικὴν ἐκπαίδευσι. γ) Τελευταία διὰ τῆς ἐκπαιδευτικῆς μεταρρυθμίσεως ἐξοβελίζεται ἀπὸ τὰ Σχολεῖα ἡ θρησκευτικὴ ἀγωγή. δ) Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἰς τὸ νέο Νομεσχέδιο τίθεται εἰς τὴν ἐσχάτη θέσι. ε) Κύριος συντελεστὴς αὐτῆς τῆς ἐκπαίδ. μεταρρυθμίσεως εἶναι ὁ ἄθεος ὑπουργός παιδείας Εὐάγγελος Παπανοῦτσος -μποροῦμε νὰ ἀλλαξουμε τὸ ὄνομα καὶ νὰ βάλουμε τὸν σημερινὸ ἄθεο ὑπουργό, με τὸ ἄθεο ἐπιτελεῖο του-, ὁ ὁποῖος δὲν πιστεύει οὔτε εἰς τὸν Χριστό, οὔτε εἰς τὴν χριστιανικὴ ἡθική, οὔτε εἰς τὴν Ἑλλάδα. στ) Ὁ εὐσεβὴς ἑλληνικὸς λαός ζητεῖ μεταρρύθμισι, βασιζομένη ὅμως, ὅπως ὁρίζει τὸ Σύνταγμα, εἰς τὴν ἑλληνοχριστιανικὴ παράδοσι.
hellasforce.com