ΔΕΝ ΣΑΣ ΞΕΧΝΑΜΕ....

Πηγή:

ΡΟΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

16η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (16ης Σ/σης)
                                                                       
Έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  να σας καλέσουμε σε Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 9 -6-2011   ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19.00  στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

1.-Αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με την λειτουργία του ενεργού λατομείου στη θέση  ΓΟΥΒΑ  ΜΠΑΤΣΙ Δήμου Σαλαμίνας.

2.-Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς με την εταιρεία  Αφοί  Καραμπίνη-Λατομεία Σαλαμίνας Α.Ε.

3.-Αποδοχή πίστωσης ποσού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €),από τους πόρους της Τ.Ε.Ο. Α.Ε.

4.-Παράταση-τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης εξυπηρέτησης από ΣΜΑ Σχιστού.

5.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας, οικ. Έτους 2011

6.-Β΄ κατανομή πιστώσεων έτους 2011 για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων. 

7.-Επανεπιβολή ή μη της άρσης  απαλλοτρίωσης έκτασης στο Ο.Τ. 48 στη θέση Βρεττό-Υπαπαντής της Δημοτικής Ενότητας Αμπελακίων.

8.-Ένταξη του έργου: <Κατασκευή νέων Δικτύων Δημοτικού Φωτισμού σε Κ/Χ > στο πρόγραμμα ΣΑΤΑ έτους 2011.

9.-Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου:  <Κατασκευή νέων Δικτύων Δημοτικού Φωτισμού σε Κ/Χ >  (Αρ. Μελ. 7/2009).

10.-Εκδίκαση ένστασης κατά της 212/2010 απόφασης που αφορά την τροποποίηση στο Ο.Τ. 806 & 807 στην περιοχή Βροντού Δήμου Σαλαμίνας. 

11.-Έγκριση υψομετρικής μελέτης  

12.-Έγκριση πρακτικού εκτίμησης για την προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην  ιδιοκτησία των  ΓΑΒΑΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑΣ , στο Ο.Τ. Γ 76  στην περιοχή  «ΚΑΝΑΚΙΑ» της Δημοτικής Κοινότητας  Αιαντείου, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 

13.-Έγκριση πρακτικού εκτίμησης για την προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην  ιδιοκτησία του ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗ  , στο Ο.Τ. Γ 149  στην περιοχή  «ΑΓΙΑ  ΜΑΡΙΝΑ» της Δημοτικής  Κοινότητας Αιαντείου, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 

14.-Έγκριση πρακτικού εκτίμησης για την προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην  ιδιοκτησία του ΔΗΜΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ , στο Ο.Τ. Γ 291  στην περιοχή  «ΠΕΡΑΝΙ» της Δημοτικής Κοινότητας  Αιαντείου, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 

15.- Έγκριση πρακτικού εκτίμησης για την αποζημίωση   ιδιοκτησίας του ΔΗΜΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ , στο Ο.Τ. Γ 291  στην περιοχή  «ΠΕΡΑΝΙ» της Δημοτικής  Αιαντείου, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και ψήφιση πίστωσης

16.-Έγκριση πρακτικού εκτίμησης για την προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην  ιδιοκτησία του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ   , στο Ο.Τ. Γ 33 στην περιοχή  «ΚΑΝΑΚΙΑ» τηςΔημοτικής Κοινότητας  Αιαντείου, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 

17.-Έγκριση πρακτικού εκτίμησης για την προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην  ιδιοκτησία του ΧΛΩΡΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   , στο Ο.Τ. Γ 183 στην περιοχή  «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας  Αιαντείου, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 

18.-Έγκριση πρακτικού εκτίμησης για την αποζημίωση   ιδιοκτησίας του ΧΛΩΡΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   , στο Ο.Τ. Γ 183 στην περιοχή  «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» της Δημοτικής  Κοινότητας  Αιαντείου, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και ψήφιση πίστωσης

19.-Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου με αντάλλαγμα ,  επί της Ακτής Θεμιστοκλέους , περιοχή Νάτο Αιαντείου Σαλαμίνας , στην  κ. Χατζηαθανασίου – Πολίτη Βαρβάρα, για την πώληση τουριστικών ειδών.

20.-Παραχώρηση τμήματος παραλίας  με αντάλλαγμα , στην  περιοχή Ψιλή Άμμος Σαλαμίνας,  στην  κ. Κανάκη Ζωή,  έμπροσθεν του καταστήματός της,  για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων (ξαπλώστρες).

21.-Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου με αντάλλαγμα, στην  περιοχή Ψιλή Άμμος Σαλαμίνας,  στον  κ. Σταμπουλή Περικλή,  έμπροσθεν του καταστήματός του, για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων (ξαπλώστρες).

22.-Παραχώρηση κοινοχρήστου Χώρου   με αντάλλαγμα ,   στην  περιοχή  Γερολιμένα  (Άγιοι Ανάργυροι-Αλυκή) Σαλαμίνας ,  στην  κ. Χολέβα Γεωργία, για την τοποθέτηση καντίνας, ομπρελών  και καθισμάτων (ξαπλώστρες). 

23.-Παραχώρηση ή μη τμήματος παραλίας με αντάλλαγμα,  στην  περιοχή  Σπιθάρι Σαλαμίνας,  στην  κ. Μιχαλάκη Ευθαλία, για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων (ξαπλώστρες) .

24.-Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου με αντάλλαγμα , στην  περιοχή   Αιαντείου Σαλαμίνας (6η στάση) ,  στον  κ. Τσιλιβίγκο Παναγιώτη , για την τοποθέτηση καντίνας, ομπρελών  και καθισμάτων (ξαπλώστρες). 

25.-Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου   με αντάλλαγμα,  στην  περιοχή Πέρανι Αιαντείου Σαλαμίνας ,  στον  κ. Ανδριανό Γεώργιο , για την τοποθέτηση καντίνας, ομπρελών  και καθισμάτων (ξαπλώστρες). 

26.- Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου  με αντάλλαγμα , στην  περιοχή Αίας Κλάμπ Αιαντείου Σαλαμίνας (μικρή παραλία) ,  στον  κ. Κρανιδιώτη Γεώργιο , για την τοποθέτηση καντίνας , ομπρελών και καθισμάτων (ξαπλώστρες). 

27.-Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου  με αντάλλαγμα,  στην  περιοχή Ξένο Σαλαμίνας  ,  στον  κ. Καραγιαννόπουλο Δημήτριο , για την τοποθέτηση καντίνας , ομπρελών και καθισμάτων (ξαπλώστρες). 

28.- Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου  με αντάλλαγμα , στην  περιοχή Κύριζα  Αιαντείου Σαλαμίνας,  στον  κ. Χατζηκαμπάνη   Αναστάσιο-Σταύρο , για την τοποθέτηση καντίνας . 

29.-Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου με αντάλλαγμα , στην  περιοχή Κανάκια Αιαντείου Σαλαμίνας,  στον  κ. Λίτσα Δημήτριο , για την τοποθέτηση καντίνας . 

30.- Τοποθέτηση καντίνας σε ιδιόκτητο χώρο , στην  περιοχή Ηλιακτή Σαλαμίνας,  στον  κ. Χρυσοβέργη Χαράλαμπο .. 

31.-Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου με αντάλλαγμα , στην  περιοχή Κανάκια Αιαντείου Σαλαμίνας,  στο  κ. Φυτούση Ιωάννη , για την τοποθέτηση καθισμάτων (ξαπλώστρες). 

32.-Χορήγηση άδειας διάνοιξης εγκεκριμένων  οδών μεταξύ των Ο.Τ. 962-960 και Ο.Τ. 960-961 , στην περιοχή Κατσούλι Σαλαμίνας.

33.-Έγκριση υλοτομίας του ευκαλύπτου που βρίσκεται στην οδό Σωκράτους ΟΤ 363 στην περιοχή Μπλέ -Λιμανάκι Σαλαμίνας, κατόπιν αιτήματος της κ. Γεωργιάδου Άννα – Μαρίας

34.-Οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων δημοτών .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΙΚΟΣ ΚΟΓΙΑΣ